Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2018

(...) niewypowiedziane ma znaczenie. Gromadzi się i ma znaczenie.
— Katie Roiphe "Godzina zmierzchu"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaMartwa13 Martwa13
3376 b03e 550
Reposted fromtonightless tonightless viajestemjeden jestemjeden
3602 3df6
Reposted fromkiffer kiffer
1777 ef76 550

90377:

Licht und Wald by Jan Becker

9773 771b
Reposted fromheroes heroes viaimaybebad imaybebad

Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy.
Dostojewski to napisał. 

— Janusz Głowacki
9142 7907
9477 7735
Georges Hobeika Fall 2017 Couture
Reposted frompredictableannie predictableannie
3801 443a 550
Tom Waits, 1976
0994 add3 550
4095 7cca
4078 9a3c
3461 ba8b 550
Reposted from4777727772 4777727772 viablotind blotind

Bycie mężczyzną nie zobowiązuje do ukrywania łez i uczuć. Do bycia niezniszczalną skałą, która zawsze musi stać na baczność i udawać, że jest okej, że nic jej nie rusza.

Czuj się spokojnie i bezpiecznie rozsypując się w moich ramionach. 

Poskładam Cię, obiecuję.

— "Od duszy strony"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatake-care take-care
4179 bc18 550
Reposted fromzelbekon zelbekon viaDagarhen Dagarhen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl