Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2018

0294 e08e
Reposted fromkniepuder kniepuder vianieobecnosc nieobecnosc
0334 dbc6 550
Reposted fromLittleJack LittleJack viainsanedreamer insanedreamer
5395 fb0b 550
Reposted fromkniepuder kniepuder viainsanedreamer insanedreamer
Ludzie też się zmieniają. Zmieniają się w zasadzie ciągle. Lubimy udawać, że ci, których znamy, pozostają tacy sami, ale zmieniają się z dnia na dzień, gdy wyciągają nowe wnioski, zdobywają nowe doświadczenia, przychodzą im do głowy nowe myśli. Może, jak twierdził Heraklit, nie można dwa razy wejść do tej samej rzeki... Ale myślę, że mocniejsza byłaby taka metafora: nie można dwa razy spotkać tej samej osoby.
— Brandon Sanderson
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaschulz23 schulz23
concept: you and the person you're in love with wake up next to each other. you give sleepy good morning kisses and you curl up closely next to them as the sun pours in from the window. you are happy.
Reposted fromPoranny Poranny viaMakeMePurr MakeMePurr
3429 c548 550
Reposted fromanko25 anko25 viapomruki pomruki
3851 e0fc
0603 f016 550
Stęskniłeś się czy coś się stało?
Reposted fromimaybebad imaybebad
8957 42d0
Nie śpię bo trzymam kredens, jebany kurwa kredens pełen naskórków moich wczorajszych uniesień.
Ja pierdolę .... znowu nie śpię.
Krzyczę w środku, nikt nie słyszy.
[...] i tak w kółko
— Piotr Tokarz
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viacytaty cytaty
Reposted fromtwice twice viashakeme shakeme
Czekanie to dziwny okres, powoduje ogromne i nieusuwalne zniszczenia, nawet jeżeli umie się czekać.
— Grażyna Jagielska - Miłość z kamienia. Życie z korespondentem wojennym.
2464 be84

Black&white »soft macabre »tattoos

Reposted fromKiro Kiro viabadblood badblood
1798 22c4
Reposted fromfitspro fitspro viajabolmax jabolmax

July 15 2018

9236 b0b1 550
Reposted from4777727772 4777727772 viacarmenluna carmenluna
8578 b143 550
Reposted from4777727772 4777727772 viacarmenluna carmenluna
6537 7123 550
Reposted frombrumous brumous viacarmenluna carmenluna
1008 3207
Reposted fromEtnigos Etnigos viacarmenluna carmenluna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl