Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2018

3852 c6e7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viastrzepy strzepy
3467 d3c4 550
3468 9916

Zapytała mnie kiedyś
Kto jest moim ulubionym
Poetą
I ja odpowiedziałem że

Bóg

Ona się zaśmiała 

I grała dalej 

I zapytała mnie
Która z jego 
Prac jest moją
Ulubioną
I ja odpowiedziałem że

Ona 
9183 d726 550

thenewmans:

“Some combination of lust and respect and patience. And determination.”

- Paul Newman, when asked in a 1998 interview about how he and Joanne Woodward had maintained a successful marriage. 

Reposted fromLittleJack LittleJack viaavantasian avantasian
1586 e9ac 550
Reposted fromkrzysk krzysk viaFlowialiusz Flowialiusz
2474 3ca4 550
Reposted fromchudazupa chudazupa viadirtyliar dirtyliar
9710 3d8f
André Kertész, autoportret
Reposted frommalw malw viapredictableannie predictableannie
3332 3fd4 550
Reposted fromkarmacoma karmacoma
2949 8d73
Reposted fromteijakool teijakool viaDagarhen Dagarhen
Reposted fromshakeme shakeme vialottibluebell lottibluebell
1939 7983 550
Reposted from4777727772 4777727772 vialottibluebell lottibluebell
8422 437e 550
Edvard Munch (1863-1944) - Trøst / Consolation (1894, Drypoint printed in black ink on cream wove paper)(21,6 × 31,8 cm)
Reposted fromartfucksme artfucksme vialottibluebell lottibluebell
7797 3fcc
Reposted fromretaliate retaliate viablackcat blackcat
0817 3e4a 550
Reposted fromtfu tfu viablackcat blackcat
3011 7f50
Reposted fromdezynwoltura dezynwoltura viajestemjeden jestemjeden
8622 6834 550
Reposted fromznietzsche znietzsche viajestemjeden jestemjeden

Nie ma końca - Tomasz Różycki

Nie ma końca świata - sprawdziłem i wiem:
za oceanem nowy ląd i ludzie
patrzący w perspektywę horyzontu,
który ugina się i wznosi. Inne
marzenia w sobotnim mieście, kawiarnie
i kina płoną tysiącem głów. Nie ma
końca płaczu w ciemnej poczekalni
i podróż nie kończy się nawet we śnie.

Jest koniec świata - sprawdziłem to i wiem:
za łóżkiem, w którym przewracasz się jeszcze
o wpół do piątej rano - już przez okno 
wchodzi nieprzytomne światło - wyciągasz
mokra rękę i nie spotykasz tam nic. 
Ani ciepłego ciała, ani ściany.
Chciałem powiedzieć ci wtedy, że jestem.
W ten niewytłumaczalny sposób, jestem.
Reposted frommalw malw viajestemjeden jestemjeden
Czwarta noc pełna niepokoju
Reposted fromel-kaktus el-kaktus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl