Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 13 2018

Wyciszysz się do tego stopnia, że twojemu sercu przestanie zależeć na biciu, a płucom na oddychaniu.
— Beth Revis - W otchłani
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viabadblood badblood
Co on może wiedzieć o tym, jak się spada, spada i spada. Tak długo, że przestaje się wierzyć już nie tylko w to, że można wspiąć się na górę, ale nawet w to, że w ogóle istnieje jakieś dno. W końcu człowiek przestaje czekać na uderzenie i godzi się z tym, że istnieje tylko spadanie, a jedyne urozmaicenie polega na tym, że czarne ściany studni stają się czasami szare, czasami tak cienkie, że widać poza nimi ruch i kolor. Ale to się zdarza bardzo rzadko. Prawie wcale.
— Zygmunt Miłoszewski - "Domofon"
Reposted fromIllara Illara viabadblood badblood
Reposted fromFlau Flau viabadblood badblood
śniłeś mi się. rozmawiałam z kimś a Ty stałeś obok bez koszulki, uśmiechnąłeś się tylko tym swoim uśmiechem i powiedziałeś do mnie: "Jeszcze za mną zatęsknisz", odpowiedziałam z uśmiechem: "no wiem" i lekko Cię dotknęłam. 

co z tego, że widziałam Cię ponad rok temu i wtedy raz w życiu wyszliśmy i mnie pocałowałeś.  Po co moja głowa przechowuje Twój obraz? 
7407 3c8a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabadblood badblood
3742 c4b9
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabadblood badblood
Reposted frominsanedreamer insanedreamer vianowaczi nowaczi
1878 19d1 550
Reposted fromAmericanlover Americanlover viabadblood badblood
3792 3832 550
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabadblood badblood

January 12 2018

Cieszyłabym się, gdybym tylko nie miała świadomości, że... to element manii.
Spastic die
I will kill you to decrepit
Fucking idiot
Your a redneck piece of shit
Reposted fromsmutekipapierosy smutekipapierosy
0198 7e31 550
Reposted fromkotowate kotowate vianowaczi nowaczi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl