Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2018

2454 c685 550
Reposted fromWredotka Wredotka viascorpix scorpix
2602 4923 550

eicasa:

André Kertész — Budapest, October 7, 1920

Reposted frominfinitenoise infinitenoise viascorpix scorpix
7804 af7c
Reposted fromqb qb viascorpix scorpix

February 13 2018

Play fullscreen
Nie ma Cię gdy moje życie spada w dół i
Nie ma Cię gdy wszystko łamie się na pół i
Nie ma Cię i nie wiem już gdzie jesteś, ale dobrze,
Że nie wiesz co u mnie, bo pękło by Ci serce

Nie ma Cię gdy moje życie spada w dół i
Nie ma Cię gdy wszystko łamie się na pół
Ale kocham Cię, kocham, wciąż Cię kocham, kurwa
I nie znam już innych słów, to jest zbyt trudne
Reposted fromsmutekipapierosy smutekipapierosy

February 12 2018

7804 0b63
Reposted frompesy pesy viairmelin irmelin
2687 3669 550
Reposted fromreckon reckon viaoversensitive oversensitive
6631 ef3b 550
chciałabym wiedzieć...
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
W tym roku minie 8 lat odkąd mam zupę. 8 fucking years jakby to powiedzieli aktorzy w serialu. To jest już jak nałóg, jak rytuał, jak twoje małe miejsce na ziemi, które skrywa najprawdziwsze cząsteczki twojej duszy. Masz tu wszystko przez co przechodziłeś dorastając. Każdy post przesiąknięty jest twoimi nadziejami, obawami, smakiem kawy, czasami łez i jasnym światłem poranków. To tutaj skrywasz wszystkie odrzucenia, to tutaj przyznałeś się przed samym sobą, że kochałeś. To jak drzwi do tajemniczego ogrodu, który żyje. Każda strona ma swój puls przypominając ci być może o tym, o czym nie chciałeś już pamiętać, a czasami przypomina ci o tym co budziło cię do życia, a o czym już zapomniałeś. Czasami doprowadzi cię do depresji, a czasem będzie próbować cię z niej wyciągnąć. To twój mały horkruks, który nigdy nie może zniknąć. To tak jakby ktoś zabrał ci część twojego życia.
Reposted fromshineon shineon viatouchthesky touchthesky
- Jestem fanatyczką dotyku. Narkomanką zmysłów. Pośród zapachów, odczuć i smaków szukam idealnego połączenia, jedności, magii. Wyciągam dłonie i szukam, w lunatycznym transie – choć oczy mam szeroko otwarte. Zmysły wyostrzone.
Pojawiasz się w świetle, tam, gdzie cię nie czekam. Tam, gdzie najmniej ciebie się spodziewam.
A więc bądź. Uwiedź mnie. Niech to poczuję.
— Myślenie jest erotyczne - Obrazki - cz.1.
Reposted fromimaybebad imaybebad
6664 7d66 550
Reposted fromsatyra satyra
5301 6135 550
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viastrzepy strzepy
6656 ce34
Reposted fromEtnigos Etnigos viastrzepy strzepy
3693 1223
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viazzuuoo zzuuoo
5258 b707
Reposted from4777727772 4777727772 viakerosine kerosine
6124 478b 550
Reposted fromtfu tfu viakerosine kerosine
5871 3166 550
Reposted fromexistential existential viakerosine kerosine
4309 915f
Reposted fromEtnigos Etnigos viaimaybebad imaybebad
5200 576b
Reposted fromEtnigos Etnigos viaiamnotarobot iamnotarobot
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl