Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 13 2018

2123 39d8 550
0898 0b21 550

Cracow

1499 0e55 550
Reposted from4777727772 4777727772 viaNoirBlanc NoirBlanc
2662 28e7 550
Reposted fromoll oll viaholymoly holymoly
7016 2e85 550
"Ości" 11
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viamarciix marciix
2867 ddb8

The Edge of Love (2008)

Reposted fromtwice twice vianezavisan nezavisan
1493 9af4 550
Reposted from4777727772 4777727772 vianezavisan nezavisan
6134 f238
Reposted fromiminlove iminlove viapoppyseed poppyseed
2204 7c69
Reposted fromLittleJack LittleJack viaabsolem absolem

Jeśli on po pierwszym czy drugim seksie uciął kontakty i się do Ciebie nie odzywa, to jest to tylko kawał chuja i zjeba, który niejedną kobietę tak już potraktował. Pump and dump. A później następna. I nie, nic się z tym nie da zrobić. Jesteś jedną z całego szeregu idiotek. Wybrałaś chłopca, chłopiec w piaskownicy przywalił ci łopatką.

Mężczyzna tym różni się od chłopca, że na początku niczego nie obiecuje. Nie pisze: “To Ciebie szukałem całe życie. I wpadłem na Ciebie przypadkiem”, bo wpaść można co najwyżej w gówno, jak się po trawniku nocą spaceruje. Wybieraj mężczyzn, nie chłopców. Nie frajerów, którzy udając zakochanych wciskają ci kit. Nie chujków, którzy obiecują wielką miłość po trzech minutach znajomości. Nie gówniarzy, którzy po to, aby przedymać laskę opowiadają jak tęsknią i jak im zależy.

Zdradzę Ci tajemnicę… Żadnemu facetowi nie zależy po jednym dniu znajomości. Po dwóch dniach znajomości. Nawet po miesiącu. A wiesz dlaczego? Bo nikt nikogo nie zna po miesiącu.  Czasami para nie zna się, mimo, że są ze sobą kilka lat. Tak, owszem, wiem, że trudno w to uwierzyć. Ale w dzisiejszych czasach ludzie mają tendencję do prezentowania swoich wersji demo, tylko po to, aby nie być sami. I do pierwszego prawdziwego problemu wszystko jest w porządku. Do pierwszego problemu świat jest jak na zdjęciu na Instagramie.

Mężczyznę od chłopca różni to, że kiedy już wie, że nic między wami nie będzie, powie o tym szczerze i wytłumaczy dlaczego. Mężczyzna podejmuje odpowiedzialność za swoje czyny. Nie da się kogoś zmusić do miłości. Ale powiem to jeszcze raz. Wybieraj mężczyzn, nie chłopców.

Reposted fromnezavisan nezavisan
7981 5ef9
8136 cae5
Reposted fromidiod idiod viabercik bercik

October 12 2018

Reposted fromkattrina kattrina viaszydera szydera
4839 c704 550
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly vianieobecnosc nieobecnosc
Zraniliśmy sobie dusze na wieki, tak widać było trzeba.
— F.Dostojewski 'Bracia Karamazow'
2121 ce4a 550
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl